Samochód za 1 mln zł dla OSP Złotokłos. Na zdjęciu Burmistrzowie Daniel Putkiewicz i Hanna Kułakowska-Michalak przy masce nowego samochodu.
foto: Archiwum Daniel Putkiewicz

Gmina Piaseczno w ciągu ostatnich 3 lat kupiła 6 nowych pojazdów dla jednostek OSP za łączną kwotę 5,7 mln złotych. Zakładany na 5 lat program inwestycyjny został zrealizowany w niespełna cztery lata.

Na początku obecnej kadencji został przygotowany program doposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt potrzebny do ratowania życia i mienia mieszkańców.

– Gmina każdego roku dofinansowuje zakup sprzętu, w tym kosztownych samochodów specjalistycznych dla naszych jednostek pożarniczych. Inwestycje w sprzęt, który pomaga strażakom w ratowaniu życia i mienia naszych mieszkańców, traktujemy jako istotną pozycję w budżecie Gminy Piaseczno – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

– Program na lata 2018 -2023 udało nam się zrealizować już w 2022 r. i to nawet z nawiązką – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piasecznie. – Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Dzięki doposażaniu i druhom oraz druhnom z OSP, mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni – zaznacza wiceburmistrz.

W latach 2019 – 2022 zakupionych zostało pięć samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazd z drabiną.

2019 r. – średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo dla OSP Piaseczno – sfinansowany przy udziale środków Gminy w kwocie 600 000,00 zł + 208 971,00 zł dotacja z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – łączny koszt to 808 971,00 zł.

OSP Piaseczno
foto OSP Piaseczno

2019 r. – średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania dla OSP Jazgarzew, koszt samochodu to 1 148 820 zł, w całości pokryty ze środków Gminy Piaseczno, która na ten cel zaciągnęła pożyczkę z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 100 000 zł.

OSP Jazgarzew
foto OSP Jazgarzew

2019 r. – drabina mechaniczna na podwoziu Mercedesa dla OSP Złotokłos, pojazd używany -rok prod. 2006 – sfinansowany przy udziale środków Gminy w kwocie 250 000,00 zł oraz środków własnych OSP. Cena zakupu to: 535 130,73 zł.

OSP Złotokłos drabina
foto Anna Grzejszczyk

2020 r. – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania dla OSP Chojnów, sfinansowany ze środków Gminy Piaseczno w kwocie 1 199 850,00 zł.

OSP Chojnów
foto OSP Chojnów

2021/ 2022 r. – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa dla OSP Złotokłos. Cena zakupu: 1 036 890,00 zł, sfinansowany przy udziale środków Gminy Piaseczno w kwocie 375 000,00 zł. oraz środków z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 400 000,00 zł, środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 150 000,00 zł, środków z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 zł i środków własnych OSP Złotokłos – 15 000,00 zł.

Samochód za 1 mln zł dla OSP Złotokłos. na zdjęciu nowy samochód.
foto: Daniel Putkiewicz

2022 r. – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 13.290 4X4 BL dla OSP Bobrowiec, cena zakupu 984 000,00 z, w tym 784 000,00 zł pokryto ze środków własnych Gminy Piaseczno oraz dodatkowo z dotacji celowej przyznanej przez Powiat Piaseczyński w kwocie 100 000,00 zł, a także dotacji celowej z zadania „OSP-2022” przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł.