Szkice z dziejów miasta Piaseczna

7021
Szkice z dziejów miasta Piaseczna
Szkice z dziejów miasta Piaseczna

“Szkice z dziejów miasta Piaseczna”, Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

To już drugie wydanie popularnonaukowej książki Państwa Bagieńskich. Wypełnia ono lukę w bibliografii dotyczącej historii Piaseczna i okolic. Jest to zbiór artykułów z dwudziestoletniego dorobku publicystycznego piaseczyńskich historyków, którzy w 2003 roku uhonorowani zostali przez radę miejską tytułem honorowych obywateli Piaseczna. Książka jest doskonałą lekturą zarówno dla młodzieży poszukującej ciekawych i ważnych informacji na lekcje historii jak i starszych mieszkańców, którzy dowiedzą się z niej m.in. o historii piaseczyńskiego herbu, piaseczyńskich jarmarkach, piaseczyńskich epizodach w powstaniach narodowych oraz I i II wojnie światowej, kolejce wąskotorowej, a także o piaseczyńskich Żydach, szewcach, piekarzach.

Książka ukazała się nakładem Oficyny Księgarskiej Mucha-Uchmanowicz, Piaseczno, 2001.

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.