Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic

6705
Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic
Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic

“Drugie szkice z dziejów Piaseczna i okolic”, Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

W czerwcu 2008 roku ukazała się na rynku nowa książka o historii Piaseczna o charakterze przekrojowym, w której omówiono między innymi historię administracji i sądownictwa. Po raz pierwszy została opracowana kompletna lista burmistrzów Piaseczna z okresu XIX i XX wieku. Kontynuację stanowią teksty przyczynkarskie o Piasecznie i zarysy historii miejscowości należących dziś do gminy Piaseczno. W książce znajduje się również rozdział poświęcony genealogii rodzin piaseczyńskich.

Piaseczno 2008

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.