Szkoła, basen, zabytki i drogi – budżet na 2024 rok został uchwalony

2365
budżet na 2024 rok został uchwalony

Gmina Piaseczno planuje wydać w przyszłym roku ponad 823 mln zł, w tym blisko 337 mln zł na oświatę. W 2024 roku zakończy się remont Starej Plebanii, Poniatówki i Domu „Zośki” a rozpocznie m.in. budowa szkoły w Julianowie, nowego basenu i świetlicy sportowej w Żabieńcu.

Nad przekazanym do Rady Miejskiej w Piasecznie projektem budżetu gminy na 2024 rok radni pracowali przez ostatni miesiąc. Poddany niewielkim modyfikacjom projekt budżetu został przyjęty do realizacji większością głosów oddanych podczas sesji budżetowej w dniu 15 grudnia 2023 r.

Projekt budżetu gminy Piaseczno na 2024 rok zakłada dochody w kwocie 716 141 140,41 oraz wydatki na poziomie 823 346 309,06 .

– Wprawdzie dochody wyglądają lepiej niż w roku ubiegłym i jestem pełen nadziei, jeśli chodzi o ustabilizowanie dochodów samorządów dzięki zmianom w polityce fiskalnej państwa, ale należy pamiętać, że trzonem naszych wydatków są wydatki bieżące – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba też pamiętać, że każda nowa inwestycja wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania po oddaniu do użytku nowego budynku czy drogi. Jednak mieszkańcy oczekują kolejnych inwestycji – dodaje burmistrz. W związku z tym gmina Piaseczno zamierza realizować planowane wcześniej przedsięwzięcia. Łącznie na inwestycje zaplanowano w budżecie na 2024 rok ponad 175 mln zł.

337 mln zł na oświatę

W przyszłym roku ma się rozpocząć budowa od dawna oczekiwanej szkoły w Julianowie. W budżecie na 2024 rok zaplanowano na to zadanie 25 mln zł, a w WPF łącznie 95,7 mln zł. Wydatki oświatowe tradycyjnie stanowią największy kawałek budżetowego tortu. Na szkoły i przedszkola samorząd planuje wydać blisko 337 mln zł.

Drugą dużą inwestycją kubaturową, na którą w przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 10 mln zł (łącznie w WPF ponad 107 mln zł), jest budowa basenu przy ul. Chyliczkowskiej. Kontynuowana będzie modernizacja dwóch historycznych budynków – „Poniatówki” oraz Domu „Zośki”, rozpocznie się również budowa świetlicy sportowej w Żabieńcu. W budżecie zabezpieczone zostały też środki finansowe na projektowanie sali widowiskowej.

30 mln zł na transport publiczny

Piaseczno może się pochwalić najbardziej rozbudowaną ofertą transportu publicznego wśród gmin podwarszawskich. Koszty utrzymania linii autobusowych oraz połączeń kolejowych, w tym uruchomionych w tym roku linii SKM, a także dopłat do biletów długookresowych dla mieszkańców pochłoną w 2024 r. blisko 30 mln zł.

Drogi w budowie i projektowaniu

Wśród ponad 130 inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2024 roku blisko połowa, bo aż 60, dotyczy budowy i modernizacji dróg.

– Na poprawę infrastruktury drogowej zamierzamy wydać blisko 72 mln złotych. To ponad 41% wszystkich środków na zadania inwestycyjne – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

– W przyszłym roku mniej będzie realizacji dużych inwestycji drogowych, ale z kolei mamy spory pakiet dróg na etapie projektowania – mówi wiceburmistrz Robert Widz. Najdroższą inwestycją będzie budowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, która ma kosztować ponad 28 mln zł. Na różnym etapie projektowania są z kolei na północy – ulice Działkowa i Kuropatwy, które gmina Piaseczno zamierza realizować w porozumieniu z sąsiednimi samorządami, czy nowa droga łącząca Bobrowiec z węzłem Antoninów na trasie S7. Kontynuowana będzie też budowa sieci dróg rowerowych. Na to zadanie przeznaczono w budżecie 1 mln zł.

– Będziemy też wspierać finansowo inwestycje realizowane przez powiat piaseczyński. Ponad 5 mln zł przekażemy na dwa zadania: przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Okulickiego oraz przebudowę ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego aż do ul. Pomorskiej – wylicza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Z samorządem województwa współpracujemy przy planowanej przebudowie drogi 721 – zarówno w kierunku Konstancina-Jeziorny, jak i Lesznowoli. Z kolei z GDDKiA cały czas prowadzimy rozmowy na temat założeń projektowych dla rozbudowy drogi krajowej 79 na odcinku od Piaseczna do obwodnicy Góry Kalwarii.

Budżet odważny i ambitny

Burmistrz Daniel Putkiewicz podkreślił, że przygotowany budżet jest odważny i ambitny.

Danie skomponowane dobrze pod względem księgowym i finansowym, przyprawione odrobiną wiary i nadziei, ale niepozbawione świadomości ryzyk z jakimi będziemy mieli do czynienia w roku 2024 mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Mam jednak nadzieję, że słowem, które najbardziej będzie obrazowało 2024 rok nie będzie już „niepewność” a „wiara i nadzieja” właśnie.

Plan finansowy na 2024 rok Rada Miejska uchwaliła w dniu 15 grudnia 2023 r. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 17 radnych, nikt nie był przeciw a 3 radnych wstrzymało się od głosu. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej poparło 17 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

Szczegółowo z projektem budżetu gminy Piaseczno na rok 2024 można zapoznać się w BIP gminy Piaseczno: bip.piaseczno.eu.

Piaseczno inwestycyjne logo