Szkoła w Chmurze Microsoft

2960
Zdjęcie grupowe uczestników spotkania: przedstawiciele firmy Microsoft, Nauczyciele, dyrekcja szkoły, zastępca burmistrza oraz dzieci
Fot. Agata Pośniak

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie zdobył tytuł „Szkoły w Chmurze” czyli wyróżnienie za bycie innowacyjną placówką, wykorzystującą najnowsze rozwiązania Microsoft dla Edukacji.

Dyrektor placówki i nauczyciele uwierzyli w edukacyjną potęgę sieci, gdyż Internet jest wielką chmurą wiedzy. Szkoła w chmurze  – czyli w wirtualnej przestrzeni – to system motywacji, pomysłów i narzędzi, dzięki którym uczniowie i nauczyciele uczą się na odległość, przekazują wiedzę i korzystają z zamieszczonych materiałów edukacyjnych. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piasecznie już w marcu 2020 roku, gdy wszystkie szkoły przeszły na zdalne nauczanie, był gotowy do używania narzędzi Teams, które umożliwiają przeprowadzenie lekcji na odległość.

W związku z bardzo dużą aktywnością wirtualną i ciekawymi rozwiązaniami trzy nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie otrzymały odznaki globalnego programu “Microsoft Innovative Educator Expert” na rok szkolny 2020/2021: Dyrektor Pani Wioletta Grochowicz, Pani Anna Maksymiuk i Pani Agnieszka Danielewicz. Tym samym zostały uznane za nauczycielki pobudzające kreatywność swoich uczniów poprzez przemyślaną integrację technologii, dzięki pracy z narzędziami Microsoft.

– Mam nadzieję, że aplikacje dostępne w ramach usług Office 365 będą pomocne w doskonaleniu umiejętności współpracy między uczniami, nauczycielami, kierownictwem i administracją szkoły- powiedziała Hanna Kułakowska- Michalak – I zastępca burmistrza Piaseczna. To już druga szkoła w naszej gminie, która uzyskała wyróżnienie od firmy Microsoft. W 2018 roku certyfikat “Szkoły w chmurze” otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie im. Józefa Piłsudskiego- dodała burmistrz.

Serdecznie gratulujemy!