Szkolenie dla nauczycieli “Bezpieczna szkoła”

1615
Szkolenie dla nauczycieli Bezpieczna szkoła
Szkolenie dla nauczycieli Bezpieczna szkoła

W ramach profesjonalizacji działań przedstawicieli placówek edukacyjnych w zakresie identyfikacji przemocy wobec dzieci i podejmowania interwencji zapraszamy przedstawicieli szkół 15 grudnia do udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym przez Miasto i Gminę Piaseczno.

Oferujemy bezpłatny udział w bloku szkoleniowym o rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci oraz stosowaniu procedur profesjonalnego postępowania w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone będą w systemie warsztatowym.

Prowadzącym jest Pan DANIEL MRÓZ – ogólnopolski ekspert w dziedzinie przemocy, rekomendowany realizator szkolenia „Bezpieczna Szkoła” Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę.

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija dnia 14.12.2017 o godz. 12.00.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: ewa.misztal@mgops.piaseczno.eu

W tytule wiadomości prosimy wpisać datę szkolenia 15.12.2017, w treści swoje imię i nazwisko oraz instytucję, którą Państwo reprezentujecie z terenu Gminy i Miasta Piaseczno.

Organizatorem szkolenia jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

LINK do wydarzenia na facebooku.

http://fdn.pl/juz-tysiac-placowek-edukacyjnych-przystapilo-do-programu-chronimy-dzieci

http://fdn.pl/przemoc-w-dziecinstwie-nie-musi-decydowac-o-przyszlosci-nowa-kampania-fundacji-dzieci-niczyje