Szkolenie z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

733

27 marca odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych w gminie Piaseczno
z zakresu kształtowania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera.

W czasie zorganizowanego przez Gminę Piaseczno szkolenia, słuchaczom przybliżono charakterystykę społecznych umiejętności dzieci i młodzieży przejawiających trudności
w budowaniu relacji. Omówiono planowanie zajęć ukierunkowanych na kształtowanie społecznych kompetencji oraz wybrane metody do wypracowania strategii i postępowania w budowaniu społecznych umiejętności dzieci.

Zebranych na sali konferencyjnej powitała Hanna Kułakowska –Michalak, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.