Szkoły i przedszkola wdrażają plan oszczędnościowy. Na zdjęciu termostat.

W związku z drastycznymi podwyżkami cen prądu, gazu i ogrzewania w prowadzonych przez Gminę Piaseczno szkołach i przedszkolach wdrażany jest plan oszczędnościowy. Chcemy uniknąć konieczności wdrożenia nauki zdalnej.

Funkcjonowanie placówek oświatowych w rozpoczętym niedawno roku szkolnym 2022/2023 będzie dla samorządu dużym wyzwaniem ze względu na drastycznie rosnące bieżące koszty utrzymania. Radykalna podwyżka cen prądu, gazu i ciepła oraz planowana od stycznia 2023 roku podwyżka wynagrodzeń minimalnych oznacza, że budżet oświaty na 2023 r. wzrośnie o ponad 18 mln złotych w stosunku do budżetu na rok 2022.

Po analizie sytuacji i spotkaniach z dyrektorami jednostek oświatowych, władze gminy zdecydowały o wprowadzeniu planu oszczędnościowego. Polega on między innymi na:
• zmniejszeniu ogrzewania w dni wolne od pracy oraz po zakończeniu zajęć do niezbędnego minimum,
• regulacji temperatur w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne w granicach dopuszczonych przepisami, tj. 19 – 20 °C,
• ograniczeniu minimalnej temperatury chłodzenia pomieszczeń, w których jest to niezbędne (np. w pracownikach komputerowych, serwerowniach, kuchniach) do temperatury 27 °C,
• wyłączeniu oświetlenia zewnętrznego terenu i budynków (w uzasadnionych przypadkach ograniczenie go do niezbędnego minimum),
• wymianie źródeł światła na energooszczędne,
• montażu czujek ruchu w ciągach komunikacyjnych,
• zobligowaniu osób sprzątających po godzinach pracy placówek do oszczędzania energii elektrycznej (gaszenie światła w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na których nie odbywa się sprzątanie), oszczędzanie wody i ciepła,
• wyłączeniu urządzeń nieużywanych a znajdujących się w trybie czuwania lub uśpienia,
• zobowiązaniu administratorów do okresowej kontroli zużycia mediów i energii.

Działania te służą temu, żeby utrzymać nauczanie stacjonarne w szkołach i przedszkolach, co dla Gminy Piaseczno jest priorytetem i głównym zadaniem na ten rok szkolny.
– Dyrektorzy szkół i przedszkoli już wdrażają plan oszczędnościowy. Wspólnie podejmujemy działania, które, mam nadzieję, pozwolą nam przetrwać ten trudny dla samorządu czas bez konieczności wdrożenia nauki zdalnej – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

 

Powiązane tematycznie: