Szlaki komunikacyjne

12225
Szlaki komunikacyjne
Szlaki komunikacyjne

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 79 Warszawa – Piaseczno – Góra Kalwaria – Warka – Kozienice i dwie drogi wojewódzkie: Nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Jeziorna – Ciszyca i Nr 722 Piaseczno – Prażmów – Grójec.

Planowana jest budowa nowych dróg krajowych. Droga ekspresowa Warszawa – Kraków tzw. Puławska bis lub trasa N-S, która posiadać będzie węzeł z drogą wojewódzką nr 721, droga dojazdowa do projektowanego Cmentarza Południowego łącząca go z drogą krakowską oraz autostrada A-2, która w układzie dwóch wariantów przebiega w bliskim sąsiedztwie gminy. Nowe trasy otwierają możliwości dalszego rozwoju gospodarczego, zwłaszcza terenów zachodnich gminy. Mocną stroną gminy jest to, że krzyżują się tu dwie drogi wojewódzkie nr 721 i nr 723.
Podstawowy szkielet układu drogowego gminy stanowią wymienione wyżej droga krajowa, drogi wojewódzkie oraz poniższe 21 dróg klasy powiatowej:

Długość dróg:

  • krajowe – 18 km
  • wojewódzkie – 20,3 km
  • powiatowe – 83 km
  • gminne – 433 km, w tym

a) miasto – 111,5 km
– bitumiczne 36,4 km
– kostka 13,3 km
– betonowe 1,7 km
– tłuczniowe 12 km
– gruntowe 48,1 km

b) poza miastem – 321 km
– bitumiczne 69,3 km
– kostka 21,4 km
– betonowe 2,1 km
– brukowe 1,3 km
– tłuczniowe 12,4 km
– gruntowe 196,3 km
Procedura w sprawie rozpatrywania i wypłat roszczeń o odszkodowanie komunikacyjne zamieszczona jest w BIP w dziale Urząd Miasta i GminyWydział Infrastruktury i Transportu Publicznego.