Teren zielony przy ul. Poniatowskiego

1412
skwer Poniatowskiego
foto Joanna Ferlian

Gmina zakupiła dwie zadrzewione działki na rogu ul. Poniatowskiego i al. Lotników z przeznaczeniem pod teren zielony dla mieszkańców. O pomysłach na zagospodarowanie terenu urzędnicy rozmawiali z okolicznymi mieszkańcami podczas spotkania w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Gmina kupiła jedną z nielicznych już w tej okolicy niezabudowaną nieruchomość w celu zapewnienia dla mieszkańców terenu zielonego. W miejscowym planie zagospodarowania działki te są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, co oznacza, że mogłyby na nich powstać czterokondygnacyjne budynki podobne do tych w sąsiedztwie. Tymczasem liczące 2000 m2 działki stanowią swoisty las w środku miasta. W mocno zurbanizowanej okolicy, dzięki brakowi ludzkiej interwencji, na działce wytworzył się ekosystem, który pozwala roślinności przetrwać i rozwijać się nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Dlatego celem Gminy jest maksymalne zachowanie charakteru tej działki, by ochronić jej walory przyrodnicze a jednocześnie stworzyć przyjazną przestrzeń, w której mogliby odpoczywać mieszkańcy.

Aby dowiedzieć się jakie oczekiwania w kwestii zagospodarowania działki mają okoliczni mieszkańcy, Gmina Piaseczno zaprosiła ich 25 kwietnia 2024 r. na spacer po terenie. Podczas oglądania działki specjaliści przekazali informacją o roślinach i zwierzętach żyjących na tym terenie a następnie zainteresowane osoby rozmawiały z urzędnikami w Dworcu Kultura na temat możliwości formalnych oraz opinii mieszkańców odnośnie udostępnienia tergo terenu. Uwagi i pomysły mieszkańców dotyczące zagospodarowania terenu na rogu ul. Poniatowskiego i al. Lotników zbierane były podczas spotkania. Można je również przekazywać drogą mailową na adres konsultacje@piaseczno.eu (tytuł: Las na Poniatowskiego) do 13 maja 2024 r. Po przeanalizowaniu zebranych uwag opublikujemy raport z konsultacji społecznych na naszej stronie internetowej.

Do końca maja 2024 r. wyłoniony w przetargu wykonawca ma rozebrać istniejący na działce budynek, a także posprzątać inne pozostałości zagospodarowania terenu oraz odtworzyć ogrodzenie w miejscu wyburzonego budynku.

Gmina Piaseczno chciałaby również oczyścić niską warstwę terenu (m.in. usunąć liczne podrosty klonów), tak by móc udostępnić działkę mieszkańcom w wakacje. Podczas powakacyjnego spotkania chcielibyśmy się dowiedzieć, jak mieszkańcy korzystali z tego terenu i jakie zmiany warto by wprowadzić.

Piaseczno dla klimatu logo