Termin składania wniosków – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2021/2022

426

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 r. wydajemy druki wniosków , jak również przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w formie papierowej. Istnieje…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Termin składania wniosków – FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2021/2022