Treningi samoobrony dla mieszkańców z wykorzystaniem technik systemu Combat 56.

715

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję skorzystać z treningów organizowanych na bazie systemu Combat 56. Na zajęcia współfinansowane przez Gminę  Piaseczno zapraszamy osoby pełnoletnie i nie karane. Mogą one wziąć udział w treningu podczas którego oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych nauczą się prostych, skutecznych technik samoobrony.

Celem treningów jest wyposażenie uczestników w wiedzę z  zakresu bezpieczeństwa osobistego,  sposobów unikania zagrożeń w środowisku miejskim oraz nauka praktycznych umiejętności  reagowania w sytuacjach zagrożenia.Zajęcia ruszają 11 lutego, odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie przy ul. Szkolnej w poniedziałki o godz. 20.30. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 730-052-902 lub na stronie https://www.facebook.com/Combat-56-Piaseczno