Mieszkańcy wspominali stare Piaseczno na autorskim spotkaniu

1054

22 stycznia odbyło się spotkanie z autorką książki “Mieszkańcy wspominają 3”, konsultantami historycznymi oraz bohaterami wspomnień.

Wieczór wspomnień zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w sali koncertowej Centrum Kultury. Spotkanie poprowadziła Sylwia Chojnacka-Tuzimek – zastępca Dyrektora Biblioteki, która wspólnie z Łukaszem Wylezińskim – Dyrektorem Biura Promocji i Informacji Gminy, podziękowała autorce książki Małgorzacie Kawce-Piotrowskiej i wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie wydawnictwa.

Po podziękowaniach głos zabrała Magdalena Woźniak – radna Piaseczna, która kilka lat temu będąc jeszcze przewodniczącą Komisji Promocji, natchnęła Biuro Promocji i Informacji, aby pod hasłem “Łapmy stare Piaseczno” gromadzić wspomnienia mieszkańców. Po wystąpieniach odbyła się prezentacja wybranych zdjęć ujętych w książce, ale też fotografii, które nie zmieściły się w wydawnictwie. Zebrane na sali osoby z dużym zaciekawieniem oglądały zdjęcia i czytały podpisy, często po cichu komentując je.

Następnie na scenę została zaproszona autorka książki – Małgorzata Kawka-Piotrowska oraz konsultanci historyczni – Małgorzata Szturomska i Stanisław Hofman, z którymi rozmowę przeprowadziła Dorota Zając. Opowiadali oni zarówno o różnych aspektach pracy nad wydawnictwem, jak również dzielili się własnymi refleksjami na temat zawartych w nich historii. Głos zabrało też kilku bohaterów książek.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, wręczył dyplomy z podziękowaniem oraz kwiaty dla wszystkich osób, dzięki którym powstała kolejna część książki “Mieszkańcy wspominają”. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz interesującymi rozmowami w kuluarach.

Dziękujemy wszystkim bohaterom wszystkich trzech części serii wydawniczej, za to, że zgodzili się podzielić z nami swoimi wspomnieniami, a trzecia część książki potwierdza, że ta konwencja nie wyczerpała się i wciąż jest wiele ciekawych niespisanych historii i zdarzeń dotyczących naszego miasta.

Mieszkańcy wspominają 1W 1. części “Mieszkańcy wspominają” swoimi wspomnieniami podzielili się:
– Józefina Cibicka
– Jerzy Dusza
– Stanisław Hofman
– Wiesław Gotchold
– Jerzy Kaczyński
– Wojciech Kaczyński
– Henryk Kucharski
– Kazimierz Lenarczyk
– Marek Modrowski
– Helena Rdzanek
– Tadeusz Warsza
Książka w wersji PDF: Mieszkańcy wspominają 1 (.pdf)

Mieszkańcy wspominają 2
Bohaterowie 2. część “Mieszkańcy wspominają”:

– Halina Bójska
– Adam Gerstmann
– Teresa Hałacińska
– Henryk Kozłowski
– Irena Krawczyńska
– Henryk Kozłowski
– Tadeusz Ładziński
– Andrzej Zawiślak
– Tadeusz Moskalewicz
– Janina Niemczyk
– Wojciech Niemczyk
– Tadeusz Rudnicki
– Andrzej Zawiślak
Książka w wersji PDF: Mieszkańcy wspominają 2 (.pdf)

Mieszkańcy wspominają 3
Do 3. części “Mieszkańcy wspominają” swoje wspomnienia udostępnili:
– Jacek Andrzejewski
– Aleksandra i Andrzej Fuskowie
– Zofia Granosik
– Andrzej Koprowski
– Piotr Obłoza
– Anna Morawska-Ryll
– Grażyna Natorska
– Jadwiga Samek
– Janina Samojlik
– Grażyna Sierańska
– Elżbieta i Tadeusz Trzeciakowie
– Grzegorz Zieliński
Książka w wersji PDF: Mieszkańcy wspominają 3 (.pdf)