Trzeci wariant przebudowy ul. Kuropatwy

1582
Trzeci wariant przebudowy ul. Kuropatwy. Na zdjęciu spotkanie z mieszkańcami.
foto Edyta Kozicka-Ryszka

Trwają konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ul. Kuropatwy. Przygotowany został również trzeci wariant inwestycji.

Samorządy Lesznowoli, Piaseczna i Ursynowa podjęły współpracę w celu poprawy sytuacji na leżącej na styku tych trzech gmin ul. Kuropatwy w Mysiadle. Zgodnie z porozumieniem zadaniem Gminy Piaseczno jest przygotowanie projektu przebudowy drogi. Wyłoniony w przetargu wykonawca przeanalizował przygotowane wcześniej warianty i przedstawił swoją propozycję. 1 kwietnia 2022 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kuropatwy dwie propozycje – wskazana wcześniej przy opracowaniu koncepcji oraz nowa – przygotowana przez wyłonionego w przetargu projektanta. W toku rozmów z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów wypracowany został również wariant trzeci, z przesunięciem pasa drogowego w kierunku południowym. Wariant ten został opublikowany w BIP Gminy Piaseczno 25 kwietnia 2022 r.  W czwartek 21 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej Heliantus w Warszawie odbyło się spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami.

Trzeci wariant przebudowy ul. Kuropatwy. Na zdjęciu spotkanie z mieszkańcami.
foto Edyta Kozicka-Ryszka

Podczas spotkania projektant przedstawił i omówił proponowane warianty rozwiązań drogowych. Mieszkańcy dzielili się swoimi obawami związanymi z planowaną inwestycją i zgłaszali uwagi do przyjętych założeń projektowych.

Termin zgłaszania uwag do zaproponowanych rozwiązań drogą mailową na adres: kuropatwy@piaseczno.eu został wydłużony do 4 maja 2022 r. W dniu 15 maja 2022 r. opublikowany zostanie raport z konsultacji i ostateczny wariant przyjęty do projektowania.

– Samorządy czeka jeszcze dyskusja na temat sposobu finansowania kosztów wykupu gruntów oraz budowy drogi – mówi wiceburmistrz Piaseczna Robert Widz. – Ogólnie przewidujemy, że dokumentacja projektowa, jeśli nie nastąpią żadne nieprzewidziane trudności, powinna być gotowa we wrześniu – październiku tego roku i będzie można składać wniosek o pozwolenie na budowę.