Uchwała nr 11.259.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 07.05.2024 r. w spr. orzeczenia nieważności uchwały 1571/LXXXIV/2024

90

Uchwała nr 11.259.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 13.05.2024 r. w spr. orzeczenia nieważności uchwały 1571/LXXXIV/2024 w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037 

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Uchwała nr 11.259.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z 07.05.2024 r. w spr. orzeczenia nieważności uchwały 1571/LXXXIV/2024