Uchwała nr 15/2018 z dnia 21.06.2018r dot. rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na raty

996

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie podjął uchwałę nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., iż okresie od dnia 02 lipca 2018 r. do 31.10.2018 r. osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Uchwała nr 15/2018 z dnia 21.06.2018r dot. rozłożenia płatności za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na raty