Uczniowie z zagranicy z wizytą w urzędzie

752

Burmistrz Daniel Putkiewicz spotykał się z uczniami i nauczycielami z zagranicznych szkół, którzy odwiedzili naszą gminę w ramach projektów prowadzonych we współpracy z piaseczyńskimi placówkami.

Wraz z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym urząd miasta odwiedzili goście z Czech, uczestniczący w projekcie „In the shadow of capital city” w ramach Funduszu Wyszechradzkiego. Projekt „In the shadow of capital city” dotyczy zagadnień historycznych, zmian jakie zaszły w miejscowościach uczestniczących w projekcie, poczynając od czasów PRL, oraz wpływu bliskości stolicy na życie mieszkańców tych miejscowości.

Kolejna grupa to goście z Turcji i Włoch, zaproszeni do Piaseczna w ramach programu ERASMSU+ , biorący udział w projekcie ART & MUSIC. Projekt opiera  się na rozwój kluczowych umiejętności uczniów przez sztukę i muzykę.

Na zaproszenie szkoły w Jagarzewie (w ramach Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno) odwiedzili nas Chorwaci. Tematyka projektu w którym uczestniczą to ekologia i nauka.

Burmistrz zaprezentował naszym gościom krótki film o gminie, a także chętnie odpowiedział na pytania. Szczególnym zainteresowaniem gości cieszył się temat Młodzieżowej Rady Gminy.

Dodatkowym punktem spotkania było wręczenie nagród zwycięzcom gminnego konkursu ekologicznego JEŻ – Jak Ekologicznie Żyć (przeprowadzonego w ramach Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno).

Dziękujemy za wizytę i życzymy udanego pobytu w Piasecznie.