Uporządkowanie „Parku Redutowa”

1754
Zdjęcie pokazuje zalesiony teren
Porządkowanie terenu przy Redutowej, foto archiwum UMIG Piaseczno

Na terenie zielonym u zbiegu ulic Jaremy, Okrężnej i Redutowej w Piasecznie przeprowadzone zostaną prace polegające na usunięciu chorych, połamanych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu.

Dla tego obszaru kilkakrotnie przeprowadzane były konsultacje z mieszkańcami. Ostatecznie burmistrz przychylił się do wniosków, że teren ten pozostać ma jak najbardziej dziewiczy, bez dużej ingerencji w jego charakter. Nie zmienia to faktu, że miejsce to jest mocno zaniedbane, występuje tam dużo chorych, suchych, połamanych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, a gmina jako administrator tego obszaru zobowiązana jest zarówno do ochrony przyrody jak również dbałości o bezpieczeństwo.

Aby służby porządkowe mogły oczyścić ten teren i na bieżąco dbać o jego porządek i czystość konieczne jest udrożnienie głównych ścieżek, to poprawi także bezpieczeństwo korzystających z nich mieszkańców odwiedzających park.

W stosunku do pierwotnej dokumentacji – gospodarki drzewostanem, z którym mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się przy okazji konsultacji społecznych dot. utworzenia w tym miejscu parku, pracownicy gminy dokonali wnikliwej analizy drzewostanu i zakwalifikowali do wycięcia tylko drzewa o słabej kondycji, suche, zamierające i uszkodzone.

– Selekcję i decyzje o wycince wydał Wydział Ochrony Środowiska, którego pracownikom szczególnie leży na sercu zachowanie naturalnych siedlisk – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – W przypadku wystąpienia gatunków chronionych odstąpimy od ich wycinki – dodaje burmistrz.

Analizując strukturę gatunkową drzew do usunięcia, należy stwierdzić, że są to w większości gatunki nie przedstawiające szczególnej wartości przyrodniczej: jest to 69 topoli osiki, 33 brzozy brodawkowate, poza tym 4 dęby szypułkowate, jedna topola biała, kilka sztuk klonów, jedna sosna i jedna robinia akacjowa. Łącznie do usunięcia jest 113 drzew.

Drzewa te będą ponownie oznaczone w terenie i mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ich stanem zdrowotnym. – Prosimy o trochę zaufania, ręczymy, że to miejsce nie straci przyrodniczo a wręcz zyska. Wszystkim nam na tym zależy – przekonuje Patrycja Zych, główny specjalista ds. przestrzeni publicznej.

W razie wątpliwość i uwag prosimy o kontakt mailowy patrycja.zych@piaseczno.eu