Otwarcie wyremontowanej pracowni RTG w Przychodni rejonowej nr 1 ZOZ Piaseczno

737

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie wyremontował pracownię RTG i zakupił nowe urządzenie RTG, które polepszy jakoś diagnostyczną badań  pacjenta.

Do najczęstszych rodzajów badań RTG należą:

  • Badania układu kostnego,
  • Badania klatki piersiowej,
  • Badania przewodu pokarmowego umożliwiają zarejestrowanie kształtu przełyku.

Zalety nowego aparat RTG to:

– Ochrona pacjenta przed nadmierną dawką promieniowania,

– lepsza jakość diagnostyczna badania,

– likwidacja kosztownej obróbki chemicznej filmów klasycznych, oraz koniecznej utylizacji odpadów.

Należy podkreślić, że z jednej  ekspozycji można uzyskać obraz tkanek miękkich jak i kostnych. Za pomocą myszki i klawiatury komputera można ustawić poziom zaczernienia, kontrastu, powiększyć i dokonać pomiarów. Takich możliwości niema w radiologii analogowej, gdzie otrzymujemy jedno zdjęcie, czasem trudne do diagnozy.

Z aparatu RTG korzystać będą  wszyscy pacjenci posiadający deklarację do lekarza POZ ze wszystkich ośrodków SZPZLO w Piasecznie: Fabryczna, Skrzetuskiego, WOZ Zalesie Górne, WOZ Głosków, WOZ Złotokłos oraz inni pacjenci z terenu powiatu, którzy mają podpisane umowy z przychodnią przy ul.Fabrycznej  na wykonywanie badań RTG.