Uzupełniające wybory ławników sądowych 2020-2023

1168

Informacja  w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych  na kadencję  2020 – 2023
Oferty kandydatów na ławników należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu w terminie do 28 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Uzupełniające wybory ławników sądowych 2020-2023