VI kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Na zdjęciu pełny skład MRGP VI kadencji w sali obrad Rady Miejskiej.
foto: MRGP

Uczniowie piaseczyńskich szkół wybrali swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. 

W październiku odbyły się wybory członków VI kadencji  Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno (MRGP). Swoich reprezentantów uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich zlokalizowanych na terenie Gminy Piaseczno wybrali 21 października 2021 r.

Ostatnia sesja ustępujących radnych V kadencji MRG odbyła się 4 listopada. Była okazją do podsumowania tej nietypowej ze względu na pandemię kadencji. Przy okazji młodzież podziękowała swoim opiekunom – Michałowi Rosie z ramienia Rady Miejskiej oraz Michałowi Sawickiemu z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Tradycyjnie na koniec kadencji młodzi radni przyznali tytuły Przyjaciela MRG. Otrzymali je: Burmistrz Daniel Putkiewicz, Biuro Promocji i Kultury, Schronisko “Na Paluchu”, Pani Olga Śmietanowska, były Przewodniczący MRG Michał Iwan oraz opiekunowie MRG Michał Rosa i Michał Sawicki.

15 listopada odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń radnym MRGP przez Burmistrza Daniela Putkiewicza, wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak oraz Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Michała Różyckiego.

VI kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Na zdjęciu burmistrz Daniel Putkiewicz oraz wiceburmistrzowie Hanna Kułakowska-Michalak oraz Robert Widz.
Młodych radnych powitali burmistrzowie Daniel Putkiewicz, Hanna Kułakowska-Michalak oraz Robert Widz / foto: MRGP

Dwa dni później nowi radni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Michała Iwana. Miały one na celu poznanie się, wyłonienia liderów oraz wprowadzenia radnych w tematykę działalności MRGP.

VI kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Na zdjęciu młodzież siedzi na krzesłach w okręgu, a prowadzący stoi i coś mówi.
foto: MRGP

Pierwsza sesja VI kadencji MRG odbyła się z kolei 24 listopada. Podczas posiedzenia wybrane zostało  nowe Prezydium MRG. Przewodniczącą została Vladyslava Zelenko, I Wiceprzewodniczącym Eryk Macenowicz, II Wiceprzewodniczącą Karina Baranowska, funkcję Rzecznika pełnić będzie Tamara Saganek a Sekretarzem został Michał Przeszlakiewicz. Opiekunem MRG z ramienia Urzędu nadal jest Michał Sawicki. Młodzież będzie też wspierał Przewodniczący piaseczyńskiej MRG II kadencji Michał Iwan.

VI kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Na zdjęciu skład prezydium VI kadencji MRGP. - 3 dziewczyny i 2 chłopców.
Prezydium VI kadencji MRGP gotowe do pracy / foto” MRGP

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Gminy planowana jest w styczniu 2022 roku. Do tej pory mają się odbyć dodatkowe warsztaty dla Prezydium i całej Rady, które pomogą młodzieży zdobyć niezbędną wiedzę na temat zakresu swoich działań i możliwości. Zgodnie ze Statutem MRG Piaseczno, ma ona prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży. Kadencja MRG Piaseczno trwa 3 lata.