VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno

4126
Budżet Obywatelski Gmina Piaseczno - zgłoś projekt

1 czerwca 2023 roku rusza VII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują na co wydać 1 000 000 zł z gminnego budżetu w 2024 roku.

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać do 15 czerwca 2023 r. Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie 3 projekty. Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 130 tys. złotych. Zaproponowane zadania muszą być nieodpłatne i ogólnodostępne, możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych muszą dotyczyć nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny, muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony piaseczno.budzet-obywatelski.org Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia składającą się z min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierająca dany projekt.

Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Plakat Budżetu Obywatelskiego w Gminie Piaseczno na rok 2024
Budżet Obywatelski w Gminie Piaseczno 2024

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbywać będzie w dniach 11 – 24 września 2023 r. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą mogły brać czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem będzie zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na udział w głosowaniu.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2023 a także projektów z poprzedniej edycji z 2022 roku, których realizacja została przeniesiona na rok bieżący. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2024.

Harmonogram

– Zgłaszanie projektów: 1 – 15 czerwca 2023 r.
– Weryfikacja projektów: 16 czerwca – 31 lipca 2023 r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku oceny projektów: do 4 sierpnia 2023 r.
– Składanie i rozpatrywanie odwołań: 5-11 sierpnia 2023 r.
– Możliwość wycofania projektów przez pomysłodawcę: do 18 sierpnia 2023 r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazania jej pomysłodawcy: 21 – 25 sierpnia 2023 r.
– Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 31 sierpnia 2023 r.
– Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 11-24 września 2023 r.
– Ustalenie wyników głosowania: 25 września -6 października 2023 r.
– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 10 października 2023 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gminie Piaseczno na rok 2024
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Gminie Piaseczno na rok 2024

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: budzetobywatelski@piaseczno.eu, tel. 22 70 17 650.

Więcej szczegółów na stronie Budżetu Obywatelskiego