W Starej Remizie powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia

4137
Stara Remiza - siedziba Muzeum Wilkoni
Siedzibą Muzeum Józefa Wilkonia będzie zmodernizowany budynek dawnej remizy / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Rada Miejska powołała nową instytucję kultury. Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia będzie działało w budynku dawnej remizy strażackiej przy ul. Puławskiej 3.

Przed rokiem burmistrz Daniel Putkiewicz oraz Blanka Wyszyńska – Walczak, prezes Fundacji im. Józefa Wilkonia „Arka”, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w modernizowanym budynku Starej Remizy galerii, która pozwoli na prezentację dzieł Mistrza.

Dzieła Józefa Wilkonia będą gościły w Starej Remizie. Na zdjęciu Józef Wilkoń i burmistrz Daniel Putkiewicz.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Poszukiwaniem odpowiedniej przestrzeni dla udostępnienia szerokiej publiczności dzieł Józefa Wilkonia samorząd zajmował się od lat. Przystępując do modernizacji i rozbudowy zabytkowej remizy OSP w centrum miasta, Gmina zakładała utworzenie w budynku galerii sztuki. W toku rozmów z Fundacją im. Józefa Wilkonia „Arka” oraz samym Artystą udało się porozumieć w kwestii przeznaczenia budynku przy ul. Puławskiej 3 na działalność kulturalną i edukacyjną związaną z twórczością Józefa Wilkonia. Kolejnym formalnym krokiem do jej powstania jest podjęta 21 września 2022 r. przez Radę Miejską uchwała w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia w Piasecznie. Uchwałę tę radni podjęli jednogłośnie.

Twórczość Wilkonia wizytówką miasta

– Mamy jedyną taką okazję, jednego Józefa Wilkonia i związaną z tym możliwość budowy marki Piaseczna. Jest to perspektywa, z której nie możemy zrezygnować – podkreślił podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Daniel Putkiewicz.  – Teraz czeka nas żmudny proces organizacji nowej jednostki – praca nad dokumentami, dyskusja o szczegółach, a także rozmowy z samym mistrzem Józefem Wilkoniem o tym, w jakim kształcie i jak będziemy starali się jego dorobek pielęgnować – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Dzieła Józefa Wilkonia będą gościły w Starej Remizie
Z okazji 85. urodzin Józefa Wilkonia rzeźby Artysty gościły w Przystanku Kultura /foto Łukasz Wyleziński

Celem działania Muzeum jest zachowanie spuścizny oraz ochrona dorobku artystycznego światowej sławy ilustratora, malarza oraz rzeźbiarza Józefa Wilkonia, ale też promocja i upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej oraz inicjowanie, realizacja i wspieranie wszelkich projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji. Muzeum wspierać będzie też różne formy edukacji artystycznej oraz działania naukowe w zakresie sztuki.

Pierwsza wystawa już w 2023 roku

Zarówno radni, jak i burmistrz nie ukrywają obaw związanych z kosztami utworzenia i utrzymania nowej instytucji kultury.

– Nie podejrzewałem, że przyjdzie nam o tym rozmawiać w czasach kolejnego kryzysu, ale w tej kadencji ciągle jesteśmy w jakimś kryzysie. Po wielu latach rozmów chciałbym, aby ten proces tworzenia muzeum rozpocząć – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Działalność Muzeum będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy Piaseczno. Muzeum może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dodatkowej działalności gospodarczej, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

Rewitalizacja budynku Starej Remizy powinna się zakończyć jeszcze w 2022 roku. Organizacja Muzeum będzie procesem długotrwałym, ale mamy nadzieję, że pierwsza wystawa prezentująca dzieła Józefa Wilkonia pojawi się w zmodernizowanym budynku już w przyszłym roku.

mural Wilkoń Zakątek Kultury
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Na razie dzieła Artysty możemy podziwiać w przestrzeni publicznej w postaci odlewów rzeźb w parku czy centrum miasta czy muralu na ścianie Przystanku Kultura przedstawiającego Arkę Józefa Wilkonia.

Powiązane tematycznie: Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia w Piasecznie.