Dzięki porozumieniu zawartemu między Gminą Piaseczno i Powiatem Piaseczyńskim budynek dawnego żłobka przy ul. Chyliczkowskiej zostanie wyremontowany i przystosowany do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Poszukiwanie odpowiedniego miejsca do prowadzenia WTZ na terenie gminy Piaseczno trwało od kilku lat.

– Nie mamy żadnych wątpliwości że dorosłe osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebują wsparcia i budynku, w którym będą mogli korzystać z socjalizacji – zaznacza wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Jednak znalezienie odpowiedniego miejsca było dużym wyzwaniem, gdyż gmina Piaseczno nie dysponuje wolnymi nieruchomościami. Ostatnia propozycja dotyczyła użyczenia WTZ -om części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sikorskiego. Niestety pomysł ten nie spotkał się z akceptacją ze strony społeczności szkolnej. Obecne rozwiązanie przyszło dość nieoczekiwanie i ogromnie się cieszę, że udało się porozumieć w sprawie przeznaczenia na ten cel budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 – dodaje wiceburmistrz.

budynek żłobka
Budynek przy ul. Chyliczkowskiej 47 wymaga przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych / foto Łukasz Wyleziński

Zanim można było podjąć taką decyzję, Sąd musiał uregulować kwestię własności nieruchomości na terenie której w przeszłości funkcjonował miejski żłobek.

– Sąd potwierdził, że właścicielem nieruchomości jest Gmina Piaseczno, co pozwoli na zagospodarowania budynku. Cieszę się, że w końcu udało się znaleźć odpowiednią nieruchomość, by zapewnić dorosłym osobom z niepełnosprawnościami możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu rehabilitacji społecznej na terenie naszej gminy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Uczestników WTZ ucieszyła decyzja Rady Miejskiej w Piasecznie / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Dzięki porozumieniu zawartemu między Gminą Piaseczno i Powiatem Piaseczyńskim nieruchomość przy ul. Chyliczkowskiej zostanie przez powiat wyremontowana i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na adaptację budynku Gmina Piaseczno przekaże powiatowi pomoc finansową w wysokości 1 mln złotych. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła w dniu 23 listopada 2022 roku. Po przyjęciu tej pomocy przez Radę Powiatu i wprowadzeniu zadania do budżetu powiatu, starosta Ksawery Gut będzie mógł rozpocząć projektowanie modernizacji budynku.