Więcej zieleni na rynku w Piasecznie

6026
Więcej zieleni na rynku. Na grafice wizualizacja nowych drzew na rynku w Piasecznie.
wizualizacja UMiG Piaseczno

Koncepcja zazielenienia rynku jest już prawie gotowa. Nowe drzewa na placu Piłsudskiego powinny pojawić się jesienią. 

Piaseczyński rynek nowe oblicze zyskał w 2010 roku. Został zagospodarowany w standardzie, który wówczas był dominujący nie tylko Polsce, ale też innych krajach Europy. Dziś, kiedy bezpośrednio doświadczamy zmian klimatycznych, projektujemy przestrzenie miejskie uwzględniając rozwiązania, które mają zapobiegać pogłębianiu tego kryzysu i minimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych. Gmina Piaseczno projektując nowe drogi czy przestrzenie publiczne, zwraca szczególną uwagę na aspekty ekologiczne. Sadzimy coraz więcej drzew, które mają zapewnić cień i poprawiać jakość powietrza. Ale nie tylko. Zarówno drzewa, jak i niska zieleń wzdłuż dróg, ma dodatkowo zapewniać retencję części wód opadowych. W odpowiedzi na wyzwania klimatyczne, ale też oczekiwania mieszkańców, od ubiegłego roku pracujemy nad projektem nowych nasadzeń na placu Piłsudskiego.

Więcej zieleni na rynku. Na zdjęciu pierwsze trzy drzewa posadzone na rynku.
Pierwsze trzy drzewa na płycie rynku pojawiły się pod koniec 2019 roku / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Drzewa posadzone pod koniec 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego się przyjęły, dlatego wiemy, że są szanse na skuteczne posadzenie kolejnych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Zadanie to jest wprawdzie trudne do zrealizowania ze względu na infrastrukturę podziemną biegnąca pod płytą rynku, ale pracujemy nad tym, by kolejne drzewa w niedalekiej przyszłości dawały cień na głównym placu miasta.

Więcej zieleni na rynku
Tak wygląda obecnie rynek w Piasecznie / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska
Więcej zieleni na rynku. Na grafice wizualizacja z nowymi drzewami na rynku w Piasecznie.
Według koncepcji architektów tak miałby wyglądać rynek po uzupełnieniu nasadzeń / wizualizacja UMiG Piaseczno

Opracowana przez architektów koncepcja nowych nasadzeń na pl. Piłsudskiego jest już gotowa. Trwają ostatnie uzgodnienia techniczne, konieczne jest też uzyskanie ostatecznej akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– Po uzyskaniu niezbędnych zgód ogłosimy przetarg w formule „zaprojektuj i buduj” na posadzenie kolejnych drzew na rynku – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Mamy nadzieję, że pierwsze z nich pojawią się już w listopadzie bieżącego roku.

Będą to gatunki liściaste, dostosowane do warunków panujących w miejscu, w którym mają zostać zasadzone.

Nowe nasadzenia na rynku to jeden z elementów projektu rewitalizacji centrum Piaseczna – Piaseczno odNowa.

Piaseczno odNowa logo