Wniosek w sprawie poprawy stanu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Nadarzyńską w kierunku Sienkiewicza

174

Obraz dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny wniosek dot. poprawy stanu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Dostęp alternatywny: Małgorzata Tarkowska kierunkowy 22 numer telefonu 7017575.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wniosek w sprawie poprawy stanu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odc. od skrzyżowania z ul. Nadarzyńską w kierunku Sienkiewicza