Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli i ewentualnego zmuszenia właścicieli do wywozu odpadów oraz oczyszczenia terenu

287

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli i ewentualnego zmuszenia właścicieli do wywozu odpadów oraz oczyszczenia terenu