Wniosek w sprawie udzielenia informacji nt. kosztów z tytułu odszkodowań wynikających ze zmiany planu w Józefosławiu i Julianowie

1095

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wniosek w sprawie udzielenia informacji nt. kosztów z tytułu odszkodowań wynikających ze zmiany planu w Józefosławiu i Julianowie