Wprowadzenie stopni alarmowych

613

Informuję, że na mocy Zarządzenia 141 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terenie kraju wprowadzono pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (ALFA-CRP). Zarządzenie obowiązuje od 28 sierpnia 2019 roku od godziny 00:01 do 3 września 2019 roku do godziny 23:59. Podstawą wydania Zarządzenia jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796). Powodem jest wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z “Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni na obszarze powiatu piaseczyńskiego – pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz ALFA –CRP”.

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych:

Zarządzenie Nr 141