Współpraca między gminą a powiatem przy budowie dróg

3633

Gmina wspiera finansowo powiat (województwo również) przy remontach i przebudowach ważniejszych dróg, z których korzystają wszyscy mieszkańcy. Dzięki temu możemy szybciej cieszyć się szlakami komunikacyjnymi bezpieczniejszymi i wygodniejszymi dla wszystkich użytkowników.

Film jest zapisem informacji władz lokalnych na temat inwestycji drogowych realizowanych w Gminie Piaseczno i powiecie piaseczyńskim. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Obciążenie budżetu powiatu piaseczyńskiego „janosikowym”, które co roku rośnie, nie pozwala Starostwu Powiatowemu w Piasecznie na zainwestowanie w drogi tylu środków, ile by chciało. Dlatego dzięki corocznym dotacjom z budżetu gminy Piaseczno powiat może zrealizować więcej inwestycji infrastrukturalnych, tak wyczekiwanych przez mieszkańców.

Nowe ronda w Gołkowie i Bobrowcu

Przykładów takiej owocnej współpracy pomiędzy obiema instytucjami jest sporo. Jednym z nich jest rondo powstałe u zbiegu ulic Mazowieckiej i Żwirowej w Bobrowcu. To inwestycja związana z trasą S7. W dużej mierze sfinansowana została przez gminę Piaseczno w ramach dotacji dla powiatu.

– Jesteśmy na zwieńczeniu ciągu komunikacyjnego, który zaczęliśmy przebudowywać w zeszłym roku, zaczynając od budowy ronda w Gołkowie przy stacji Wadex, następnie wykonując ulice Główną, Bobrowiecką i Mazowiecką. Ale rondo w Bobrowcu nie kończy prac. Będziemy je kontynuować w przyszłym roku w kierunku drogi 721 – tłumaczy w reportażu filmowym Starosta Piaseczyński Ksawery Gut.

Nowy most w Chylicach

Kolejną ważną inwestycją jest przebudowa mostu i remont ul. Dworskiej w Chylicach, na które gmina Piaseczno przekazała aż 2 mln zł. Inwestycja dopiero co się rozpoczęła, 16 listopada zamknięta została ul. Dworska, która zyska nową nawierzchnię, oświetlenie, chodniki i zjazdy oraz ciąg pieszo-rowerowy. Most zostanie całkowicie rozebrany i zbudowany od nowa. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec września 2021 r.

Budowa ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Masztowej i Gościńca w Kuleszówce

Według wykonanej dwa lata temu na terenie powiatu analizy ruchu drogowego ul. Masztowa jest jedną z bardziej obciążonych ruchem dróg. W zeszłym roku powiat wraz z miną opracował projekt przebudowy tej drogi z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Gościńca, Wojska Polskiego i Masztowej. Realizacja tej inwestycji właśnie trwa.

Część ulicy Jana Pawła II w przebudowie

1 mln 150 tys. dotacji przekazała gmina powiatowi na przebudowę powiatowej części ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Odcinek od ul. Dworcowej do ul. Żytniej został zamknięty, a między Żytnią a torami wprowadzono ruch wahadłowy. Prace potrwają do 30 listopada 2020 roku.

Na powiatowej części ul. Jana Pawła II – od torów do ul. Dworcowej – powstaną m.in. nowa nawierzchnia, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zatoka autobusowa. Zostanie rozbudowana sygnalizacja świetlna. Posadzone zostaną również drzewa i krzewy.

Wyzwania na przyszły rok

– Jeszcze w tym roku skieruję wniosek do Rady Miejskiej z prośbą o zabezpieczenie finansowania na wsparcie powiatu przy budowie dwóch ważnych skrzyżowań przy ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej – zaznacza w reportażu filmowym Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. Chodzi o skrzyżowanie z ul. Dworską przy cmentarzu oraz o skrzyżowanie na zakręcie z ulicami Dzikich Gęsi i Polnych Kwiatów.

– Największym wyzwaniem w przyszłym roku będzie zaprojektowanie remontu drogi nr 722, czyli ulic Sienkiewicza, Polskiego Państwa Podziemnego i Pod Bateriami, aż do ronda przy stacji benzynowej Wadex. Po miesiącach rozmów, przygotowań, formalności udało się doprowadzić do zmiany kategorii tej drogi z wojewódzkiej na powiatową, co otwiera możliwość projektowania i budowy tej drogi przez powiat. Gmina chce partycypować finansowo w tych działaniach, aby dokonały się one jak najszybciej – mówi burmistrz. Obecnie jest to dość niebezpieczna droga ze znikomą ilością przejść dla pieszych, bez chodnika, a porusza się nią przecież każdy mieszkaniec jadący na południe gminy. Zostało ustalone ze starostą, że część drogi od stacji Wadex do ul. Redutowej będzie projektować powiat, a drugi odcinek, od ul. Redutowej w kierunku Piaseczna aż do ul. Gerbera, zaprojektuje gmina. Koszty obu odcinków poniosą obie instytucje.