Wstępne zapytanie dot. wynajęcia przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości tj. dz. 18/44 obręb Józefosław

159

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wstępne zapytanie dot. wynajęcia przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości tj. dz. 18/44 obręb Józefosław