Wybór Operatora do prowadzenia Centrum Przedsiębiorczości w lokalu przy ul. Warszawskiej w Piasecznie

336

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: wybór Operatora do prowadzenia Centrum Przedsiębiorczości mieszczącego się przy ul. Warszawskiej I w Piasecznie, proszę o złożenie oferty do dnia 06.12.2021r. do godz.12.00. w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, Kancelaria z dopiskiem „Centrum Przedsiębiorczości”.

Odpowiedzialny do kontaktów Pani Honorata Kalicińska, telefon 515-001-112, mail: honorata.kalicinska@piaseczno.eu

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zamówienia i inne informacje mogące mieć wpływ na zamówienie: Gmina Piaseczno utworzyła w lipcu 2021 roku Centrum Przedsiębiorczości w lokalu przy ul. Warszawskiej w Piasecznie. Realizuje tam zadania dotyczące wsparcia przedsiębiorczości.

Lokal o powierzchni 170m2 na parterze, z podjazdem, urządzony w formie open space. Posiada 15 stanowisk komputerowych, salę konferencyjną na 12-14 osób, salę spotkań indywidualnych dla 3-4 osób oraz pomieszczenie socjalne (wyposażona kuchnia, lodówka, mikrofala, ekspres do kawy, filtr do wody), dwie łazienki w tym jedna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na wyposażeniu lokalu jest wielofunkcyjna drukarka, 2 telewizory LCD 65 cali, wi-fi, flipchart, kabina wygłuszająca, 5 foteli, 2 stoliki kawowe.

Szacowany średni miesięczny koszt utrzymania lokalu to 2 000,00 zł.

Zakres zadań:
1. prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, również w godzinach wieczornych
2. wynajem powierzchni biurowej – płatne (dochód Operatora)
3. bezpłatne udostępnianie powierzchni biurowej dla mieszkańców Gminy Piaseczno – minimum 100 godzin tygodniowo, w tym godziny bezpłatne na działania prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
4. promocja Centrum Przedsiębiorczości, prowadzenie social mediów w imieniu Gminy Piaseczno
5. administracja lokalu, w tym: ponoszenie opłat za media, ubezpieczenie, utrzymanie czystości w tym zakup środków czystości, opłata za wynajem i serwis drukarki, zakup papieru do drukarki, zakup artykułów spożywczych m.in. kawa, herbata, (szacowany koszt około 2 000,00 zł miesięcznie)
6. współpraca z organizacją pozarządową realizującą Projekty wsparcia w Centrum Przedsiębiorczości w roku 2022, minimum 8 godzin tygodniowo
7. przygotowanie i zakup internetowego systemu do rezerwacji powierzchni biurowej
8. codzienna obsługa wynajmu powierzchni biurowej w tym wystawianie faktur, płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10.01.2022 – 30.12.2022 r.

Wymagane dokumenty:
– oferta wg. wzoru
– oświadczenie o niezaleganiu w podatkach
– aktualny wydruk z rejestru CEiDG lub KRS
– opis doświadczenia Oferenta potwierdzający co najmniej I rok działalności

Kryteria wyboru:
– cena – 60 %
– liczba godzin otwarcia (minimum 30 godzin tygodniowo) – 10 %
– liczba godzin bezpłatnych (minimum 100 godzin tygodniowo) – 30 %

Możliwa jest wizja lokalna po uprzednim umówieniu się.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wybór Operatora do prowadzenia Centrum Przedsiębiorczości w lokalu przy ul. Warszawskiej w Piasecznie