Oferty kandydatów na ławników należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:
Informacja o wyborze ławników w gminie Piaseczno 64 KB
Wyjaśnienia – kalendarz wyborczy 251 KB
Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych 1.37 MB
Rozporządzenie w spr. sposobu postępowania przy zgłaszaniu kandydatów 478 KB
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika 42 KB

Źródło BIP Gmina Piaseczno: Wybory ławników sądowych 2024-2027