Wybrano nową Komendantkę Hufca ZHP Piaseczno

5990
Podziękowanie odchodzącemu Komendantowi oraz gratulacje dla nowo wybranej Komendantki piaseczyńskiego Hufca składa Burmistrz Piaseczna, foto Małgorzata Idaczek

Podczas Zjazdu Zwyczajnego Hufca ZHP Piaseczno władze gminy Piaseczno złożyły podziękowania odchodzącemu Komendantowi pwd. Sławomirowi Pułce oraz pogratulowały nowo wybranej Komendantce phm. Katarzynie Walendziak.

W sobotę 16 listopada odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Piaseczno. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak złożyli na ręce odchodzącego Komendanta piaseczyńskiego Hufca serdeczne podziękowania za dotychczasową udaną współpracę z samorządem, w tym za zrealizowane zadania publiczne i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i wzajemnego poszanowania. Sami otrzymali w ramach podziękowania pamiątkowe rośliny w słoiku. Wzruszające słowa o dobrej współpracy Hufca z Komendą Chorągwi Stołecznej wyraziła Komendantka Chorągwi hm. Paulina Gajownik, przekazała także upominki odchodzącemu Komendantowi.

Na zakończenie zjazdu, tuż po zakończonym głosowaniu, Burmistrz wraz z zastępczynią pogratulowali nowo wybranej Komendantce Hufca ZHP Piaseczno phm. Katarzynie Walendziak, życząc jednocześnie równie owocnej współpracy z piaseczyńskim magistratem.

Podczas spotkania nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań skierowanych do wielu wyróżnionych tego dnia harcerzy.

Hufiec ZHP Piaseczno działa na terenie sześciu gmin: Piaseczna, Lesznowoli, Tarczyna, Prażmowa, Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii. W chwili zjazdu Hufiec zrzesza 740 członków, w tym ponad 40 instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie, działających w 14 gromadach zuchowych, 9 drużynach harcerskich, 6 drużynach wielopoziomowych, 3 drużynach starszoharcerskich i 2 drużynach wędrowniczych. W Hufcu działają również Klub Turystyki Kwalifikowanej “Kołek”, Harcerska Grupa Ratowniczo-Medyczna “Piaseczno”, 3 Kręgi Instruktorskie oraz 1 szczep.

Komenda Hufca współpracuje z władzami samorządowymi realizując zadania publiczne współfinansowane ze środków gmin, angażując się w działania lokalne gmin. Hufiec współdziała również m.in. z Centrum Kultury w Piasecznie, FALCK_Medycyna Sp. z o.o. – pogotowie ratunkowe w Piasecznie, Ochotniczą Strażą Pożarną i szkołami. Komendant Hufca jest członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem doradczym przy Burmistrzu Miasta i Gminy Piaseczno.

Działania Hufca można śledzić na profilu facebookowym oraz na stronie www.