Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

1669

Karta Informacyjna
Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym
1. Wydział odpowiedzialny Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
Szczegółowe informacje: Ewa…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym