Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

888

Karta informacyjna
1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy Referat Obsługi Karty Mieszkańca – Kierownik Tomasz Pawlak
Referat Obsługi Karty Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Puławska 5 05-500 Piaseczno tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu
Godziny pracy:…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny