Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia tj. dz. 39 obręb 78 m. Piaseczno

66

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia tj. dz. 39 obręb 78 m. Piaseczno