Wykaz części nieruchomości będacej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 19/8 obręb 12 m. Piaseczno

95

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będacej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 19/8 obręb 12 m. Piaseczno