Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 50 ewid. nr 20 m. Piaseczno

1138

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 50 ewid. nr 20 m. Piaseczno