Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony tj. dz. 159/3 obręb Orzeszyn

91

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony tj. dz. 159/3 obręb Orzeszyn