Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony tj. dz. 159/3 obręb Orzeszyn

407

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony tj. dz. 159/3 obręb Orzeszyn