Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 43 obręb 17 miasto Piaseczno

179

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 43 obręb 17 miasto Piaseczno