Wykaz nieruchomości będącej włanością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 15 obręb Baszkówka

67

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej włanością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 15 obręb Baszkówka