Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia tj. dz. 69/14 obręb Chylice m. Piaseczno

132

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia tj. dz. 69/14 obręb Chylice m. Piaseczno