Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. dz. 9/12 ob. 21 m. Piaseczno

401

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. dz. 9/12 ob. 21 m. Piaseczno