Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 18/74 obręb 17 miasto Piaseczno

632

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Piaseczno przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 18/74 obręb 17 miasto Piaseczno