Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Piaseczno przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, tj. dwa lokale użytkowe, usytuowane w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie.

109

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Piaseczno przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, tj. dwa lokale użytkowe, usytuowane w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie.