Wykaz nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 114/81 obręb Bobrowiec

175

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonej do sprzedaży tj. dz. 114/81 obręb Bobrowiec