Wykaz nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonych do sprzedaży tj. lokal nr 3 na dz. 4/3 obręb Wólka Pracka oraz lokal nr 2 na dz. 12/11 obręb Wólka Pęcherska

94

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonych do sprzedaży tj. lokal nr 3 na dz. 4/3 obręb Wólka Pracka oraz lokal nr 2 na dz. 12/11 obręb Wólka Pęcherska