Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Piaseczno – lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie.

274

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Piaseczno – lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Piasecznie.