Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

427

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Burmistrz Miasta    i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości  publicznej  wykaz …

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.